Nabavka bibliobusa Gradske biblioteke Travnik

Općina Travnik kao administrativno, upravno, zdravstveno, obrazovno, kulturno i turističko sjedište Srednjobosanskog kantona prostire se na površini od 563 km2. Zbog geografske specifičnosti i razuđenosti naselja općine Travnik, te potrebe da svi građani općine Travnik bez obzira na mjesto stanovanja dobiju jednako kvalitetnu bibliotečku uslugu, Gradska biblioteka Travnik nastoji organizirati i uspostaviti rad pokretne biblioteke. U tom smislu, bibliobus kao pokretna biblioteka koja knjigu i druge bibliotečke usluge donosi do svih onih kojima je taj pristup otežan, ograničen ili onemogućen jeste atraktivno, ekonomično i dugoročno rješenje.

Gledano tako, projekat „Nabavka bibliobusa Gradske biblioteke Travnik“ ima za cilj promociju i uspostavu rada biblioteke na cijelom području općine Travnik, povećanje broja korisnika bibliotečkih usluga s cijelog područja općine Travnik, promociju i popularizaciju knjige i kulture čitanja naročito kod djece i mladih, ali i kod odraslih na cijelom području općine Travnik i slično.

Specifični ciljevi projekta:

  1. Uspostaviti bibliobusnu liniju na cijelom području općine Travnik;
  2. Osnažiti i razvijati navike kod djece, mladih i odraslih da svakodnevno čitaju knjige;
  3. Uspostaviti saradnju među vrtićima, školama, kulturnim ustanovama i nevladinim organizacijama na promociji knjige i kulture čitanja.

Na ovaj način projekat će doprinijeti sistemskoj promociji knjige, razvoju navika i kulture čitanja kod građana nastanjenih u područjima koja nisu u blizini centra, naprimjer, Novoj Biloj, Staroj Biloj, Han Biloj, Mehuriću, Turbetu, Karauli, Nević Polju, na Vlašiću i drugim udaljenim mjestima općine Travnik.

Projekat „Nabavka bibliobusa Gradske biblioteke Travnik“, zbog svoje specifičnosti implementirat će se kroz nekoliko faza:

  1. Prva faza odnosi se na administrativno-tehničke aktivnosti, odnosno prikupljanje neophodnih dokumenata i odobrenja, te komunikaciju sa Općinom Travnik, nadležnim službama Općine Travnik, te Općinskim vijećem Općine Travnik.
  2. Druga faza podrazumijeva aktivnosti provođenja javne nabavke bibliobusa, javne nabavke opremanja bibliobusa odgovarajućim bibliopolicama, te javne nabavke knjiga za bibliobus.
  3. Treća faza odnosi se na uspostavu bibliobusne linije na cijelom području općine Travnik sa preciznim mapiranjem tačaka stajanja i vremenskog okvira zadržavanja bibliobusa na određenoj tački. U perspektivni, treća faza podrazumijevala bi i organizaciju drugih književno-kulturnih sadržaja promocije knjige i kulture čitanja na tačkama stajanja bibliobusa.

Pročitajte novosti iz GBT

Vijesti

Imate pitanja?

Kontaktirajte nas